Ecovillages

Creabitat & Ecovillages hebben voldoende gemeen om samen te gaan waar dat helpt. Creabitat deelt de intentie om met regeneratie te focussen op de domeinen cultuur, ecologie, economie en sociaal (en deze vooral samen te laten komen in een integrale aanpak).

We leren mee met ruim 6.000 communities van over de hele wereld die zich sinds 1995 verder aan het ontwikkelen zijn. We nemen deel aan events en aan opleidingsprogramma's zoals de Permaculture Design Course of de Ecovillages Design course om mee te liften met de meest actuele inzichten over bijvoorbeeld governance, community building etcetera.

We steunen de wereldwijde beweging omdat we opschaling hoog in het vaandel hebben. Én we blijven ons baseren op de lokale context en wat die nodig heeft, we behouden onze eigen Creabitat identiteit!

Wat is het Global Ecovillage Network?

Het Global Ecovillage Network (GEN) katalyseert gemeenschappen voor een regeneratieve wereld. GEN is een groeiend netwerk van regeneratieve gemeenschappen en initiatieven die een brug slaan tussen culturen, landen en continenten. GEN bouwt bruggen tussen beleidsmakers, overheden, NGO's, academici, ondernemers, activisten, gemeenschapsnetwerken en ecologisch ingestelde individuen over de hele wereld om strategieën te ontwikkelen voor een wereldwijde transitie naar veerkrachtige gemeenschappen en culturen.

Wat is een 'Ecovillage'?

Een Ecovillage of 'ecodorp' is een intentionele gemeenschap die bewust haar unieke weg ontwerpt door middel van lokale, participatieve processen, en die ernaar streeft de Ecovillage Principes in de 4 gebieden van regeneratie (sociaal, cultuur, ecologie, economie in een ontwerp van een geheel systeem aan te pakken. Ecovillages zijn levende laboratoria die pionieren met mooie alternatieven en innovatieve oplossingen. Het zijn landelijke of stedelijke nederzettingen met levendige sociale structuren, enorm divers, maar toch verenigd in hun acties voor een low-impact, hoogwaardige levensstijl.