Coöperatie Creabitat

 

  • creëert fantastische leefbare plekken, waar je wil zijn; daar waar je kunt wonen, werken, zorgen, ontspannen, samenkomen, samen koken, eten, leren, kortom samen kunt leven.
  • realiseert vruchtbare zaaibedden waar initiatieven wortel schieten, tot bloei komen en zich kunnen ontwikkelen.
  • stimuleert de beweging naar plekken voor (mee)doeners waar het om samen gaat en de mens als 'sociaal dier' voorop staat.
  • stelt het collectief belang voorop, maar met aandacht voor individueel welzijn.
  • kijkt door de oogharen heen en raakt geïnspireerd door talrijke dwarse initiatieven van onderop.
  • zet de menselijke maat centraal en opereert idealiter op dorps- of wijkniveau, rond nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten en in het buitengebied.
  • heeft de overtuiging dat de menselijke maat sociaal-maatschappelijke winst oplevert, de échte winst.
  • creëert plekken met voorzieningen voor iedereen, maar elk individu staat vrij om er gebruik van te maken.
  • heeft communitybouwers aan boord en werkt samen met een waaier aan andere professionele partners.