Coöperatieve tuinderij in Sittard-Geleen kan nu echt van start

Goed werk heeft soms wat tijd nodig. Zo ook het project dat we in 2020 alweer in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling en Heijmans in Sittard-Geleen zijn gestart. Doel was en is te komen tot een coöperatieve boerderij/tuinderij in het zogenoemde Middengebied in het hart van deze Zuid-Limburgse gemeente. Een paar honderd mensen uit de regio zien dat wel zitten, al zijn er ook NIMBY-geluiden.

Lees meer »

Een Dorpstuinderij voor Nuenen West

Gebiedsontwikkelaar BPD realiseert tot 2036 ten westen van Nuenen een nieuwe woonwijk: Nuenen West. BPD heeft Creabitat gevraagd om parallel hieraan bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame leefgemeenschap. Dat doen we graag en momenteel door te verkennen of er draagvlak bestaat voor een Dorpstuinderij op tijdelijke grond: De Panakkers.

Lees meer »

Wintermailing 2022 is verstuurd

Met Creabitat werken we o.a. in opdracht van zorginstelling De Seizoenen aan een andere invulling van hun boerderij op locatie Bronlaak (Oploo). Al snel ontstond verbinding met het regionale Herenboereninitiatief Land van Cuijk, op zoek naar grond. Die grond is gevonden op het land van de antroposofische zorginstelling. Deze samenwerking resulteert in de coöperatieve 'hybride' boerderij BoerSaam. Vanaf komend voorjaar wil die enkele honderden mensen binnen en buiten de instelling duurzaam voeden en zo verbinden.

Lees meer »

Boeren gezocht voor coöperatieve (leef)gemeenschappen

Coöperatie Creabitat werkt in Zuid-Nederland aan de ontwikkeling van duurzame (leef)gemeenschappen. De productie van voedsel is daar haast vanzelfsprekend onderdeel van. Want als er iets is dat mensen samenbrengt, dan is dat wel de duurzame productie van hun gezonde eten op gezonde grond. Creabitat zoekt boeren en tuinders die met en voor deze coöperaties voedsel willen produceren.

Lees meer »

Bouw met ons mee aan coöperatief werkgeverschap

Coöperatie Creabitat werkt voor en met partners, opdrachtgevers en groepen mensen aan de duurzame realisatie van rijke leefgemeenschappen in mooie gebieden. Dit doen we coöperatief, in de overtuiging dat ‘samen’ en gedeeld eigenaarschap de sleutel is tot meer gemeenschapszin, hoger welzijn en een mooier en (bio)diverser gebruik van ons land.

Lees meer »

5 juni Dag van de Kollenbergboer

Sinds vorig jaar werken we in opdracht van én samen met Heijmans en BPD Gebiedsontwikkeling aan de ontwikkeling van natuurinclusieve coöperatieve voedselproductie voor regio Geleen-Sittard. De boerderij kan landen in het middengebied van gemeente Sittard-Geleen.

Lees meer »

Coöperatief voeden van De Moerdijk

Een familie uit Zevenbergen heeft ons gevraag om te verkennen of er een andere invulling van hun boerderij met land denkbaar is. Ze klopten daarvoor aan bij Herenboeren Nederland. Maar de afgelegen ligging maakt hun boerderij niet zo geschikt als locatie voor een 100% coöperatieve burgerboerderij. Als bonus zien wij hier voedselproductie voor het bedrijfsleven op De Moerdijk. Dit als aanvulling dus op het duurzaam voedsel produceren van de omliggende kernen. Hier lees je meer

Lees meer »

DeSeizoenen werkt aan hybride boerderijen

Creabitat werkt samen met zorginstelling DeSeizoenen aan de verdere verduurzaming van twee boerderijen binnen hun organisatie. Het gaat om locatie Bronlaak in het Brabantse Oploo en Corisberg in Heerlen (Limburg). Het idee is om deze ‘werkplekken’, waar cliënten een deel van hun dag besteden, om te vormen naar een meer hybride bedrijfsvorm. We werken tot de zomer aan een werkbaar en realistisch plan van aanpak.

Lees meer »

Doorpakken na tweede Creabitat Carrousel

De energie spatte ervan af, tijdens de tweede online Creabitat Carrousel op 11 maart. Acht mensen, van zorgprofessional tot architect en van conceptontwikkelaar tot antropoloog, stortten zich na een korte kennismaking vol overgave op twee Creabitatcases. Anderhalf uur later kwamen ze boven, in de overtuiging dat beide Brabantse projecten een verdiepingssessie verdienen.

Lees meer »

De eerste Carrousel draaide al

We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste Creabitat Carrousel, op 21 januari, Zeven betrokken professionals gaven anderhalf uur van hun tijd om met elkaar en ons te verbinden.

Lees meer »