Gedachtegoed Creabitat

Eigenlijk hoeven we niet meer uit te leggen waarom wij deze ontwikkeling mogelijk willen maken; sla op een willekeurige dag de krant open en het is duidelijk dat de huidige manier waarop we samenleven, wonen, werken, produceren en consumeren niet langer volhoudbaar is. Om toch maar eens de vraagstukken op een rijtje te zetten; we zien de volgende urgente opgaves (transities):

Klimaatadaptatie (Omgaan met wateroverlast, hitte, droogte en waterzekerheid

Biodiversiteit, stikstof klimaatverandering),  Landbouw en voedseltransitie (van monocultuur naar natuurinclusief/regeneratief, van mondiaal naar regionaal en zelfvoorzienend), de energietransitie (van fossiel naar duurzame energie, van centraal naar decentrale energiesystemen), Circulaire economie (van schaars naar niet meer voorhanden zijnde grondstoffen, van lineaire naar circulaire economie) Ruimtelijke transitie, Onderwijstransitie (meer maatwerk en toepassingsgericht), Sociale en democratische transitie (iedereen doet mee, niet de overheid maar de gemeenschap voert uit, voor iedereen een huis om in te wonen, in een groeiende en krimpende markt, zorg voor elkaar).

 

Het fundamentele idee dat ten grondslag ligt aan Creabitat is het gebruik maken van de ontwerp principes van de natuur om de basis van onze beschaving opnieuw vorm te geven. (Biomimicry) Daarmee ontwikkelen we van ego-systeem - naar ecosysteem. Zo’n ecologische beschaving is daarmee zowel een nieuw als een oorspronkelijk idee. Hoewel het idee van het structureren van de menselijke samenleving op een ecologische basis misschien radicaal lijkt, hebben inheemse volkeren over de hele wereld zich sinds mensenheugenis georganiseerd op levensbevestigende principes. Boeddhistische, taoïstische en andere filosofische en religieuze tradities hebben veel van hun spirituele wijsheid gebaseerd op de erkenning van de diepe onderlinge verbondenheid van alle dingen. 

Schaal

Wat Creabitat onderscheidend maakt is de permanente focus op schaal. Er zijn genoeg pilots, initiatieven, prototypes. Geen land heeft er meer van dan Nederland. Het is nu tijd om door te pakken, te verbinden, te leren, op te schalen en het tij te keren.

Het is dan ook onze ambitie om de komende 10 jaren minstens 10 x een creabitat Locatie. te realiseren. Oftewel 1000 hectare nieuwe natuur, 750 hectare regeneratieve landbouw, etcetera... 

We vertrekken vanuit Brabant en beginnen stap voor stap inmiddels ook aan initiatieven uit andere provincies.

Neem contact op als je mee wil bouwen.

Dat doet Creabitat door:

- lokaal ruimte te bieden zonder consessies te doen op waarden;

- bij iedere stap opschaling in gedachten te houden en mee te nemen in het design;

- waar mogelijk te verbinden met andere bestaande initiatieven; 

- veelvuldig te delen over bevindingen;

- te werken met het  0.8 principe - oftewel permanent leren.