Community;                                                      

Wat het probleem ook is, community is het antwoord

Creabitat's principes voor actie beschrijven hier de manier om de gemeenschap te betrekken en community te creëren. Terwijl huidige dominante systemen ecologisch potentieel vernietigen met  boze, afhankelijke mensen als gevolg, wordt hier de community de levensvatbare plaats van verandering. Want:

  • Het is in de community dat we ontdekken waar mensen om geven.
  • Het is in de community dat we een overvloed aan leiders ontdekken, mensen die bereid zijn naar voren te stappen om verantwoordelijkheid te nemen..
  • Het is in de community dat we de gerafelde relaties opnieuw weven, gezondheid en mogelijkheden herstellen.
  • Het is in de community dat we herontdekken dat bijna iedereen wil leren, bijdragen, erbij horen en goed willen samenwerken.

 

Deze principes leiden daarmee tot Stap 0: de verkenning (per locatie) naar:  Wat is hier mogelijk en wie geven er om?

 

‘Mogelijk’ refereert aan fysieke aspecten als bodem- en waterkwaliteit, maar even belangrijk is de sociale component. De ‘social soil’.Wat is er al aan netwerk, waar zijn eerder al zaadjes geland en ontkiemd. Daar zit namelijk de potentie. Die kan gaan over een al bestaande community, Of over een boer die bereid is om te kantelen met bedrijfsvoering  en in Creabitat te stappen, die waarschijnlijk al verankerd is in de lokale gemeenschap en dus over het netwerk beschikt met daarin de potentie om te groeien. 

 

Crebitat stampen we niet uit de grond middels een projectplan. Het is een uitermate zorgvuldig proces waarin ook de mogelijkheden rondom community creatie het tempo bepalen. Hoe rijper de sociale bodem hoe sneller het proces. En uiteindelijk telt het volgende:

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.

Margaret Mead