Draai mee in de Creabitat Carrousel

De leden van Creabitat hebben al tientallen kansrijke projecten bezocht en besproken. De volgende stap om het kaf van ons koren te scheiden is de Creabitat Carrousel.  Dit is een korte creatieve samenkomst waarin we met onze partners een aantal projecten verkennen. Samen gaan we na of een plek kan uitgroeien tot een Creabitat, en hoe dan.

Een plek of gebied is voor ons een Creabitat, als er zich meerdere kansen voordoen die mensen ermee verbinden. Dat kan gaan om combinaties van de productie of consumptie van voedsel, zorg en onderwijs maar ook om werk, wonen en mobiliteit.

In december 2020 hadden we een tweede meeting met een aantal mogelijke partners. Hierna begonnen we in januari 2021 met de eerste Carrousel. Het is de bedoeling om hem een keer op 8 per jaar te houden.

Draai je met ons mee?

Wil je meedoen, heb je een mooie plek of interessante casus voor ons, stuur ons hieronder dan je bericht. Maar je kunt je uiteraard ook melden bij een van onze leden.

De eerste Creabitat Carrousel draaide al

We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste Creabitat Carrousel, afgelopen donderdag. Zeven betrokken professionals gaven anderhalf uur van hun tijd om met elkaar en ons te verbinden.

Dat deden we aan de hand van twee Brabantse cases die de potentie hebben om uit te groeien tot een fantastische plek waar onder meer voedselproductie, wonen, (ver)zorgen en ondernemerschap samen kunnen komen.

Mooi ook om te ervaren hoe eenieder vanuit haar of zijn achtergrond en ervaring kennis, vragen en antwoorden in bracht; van deep designer tot gedreven zorgprofessional, tot ‘architect van woongemeenschappen’. Eerder spraken we ook al met een projectontwikkelaar die dus separaat zijn inbreng deed.

Met beide cases gaan we verder, ook richting een verdiepingssessie; bij voorkeur op locatie en met de eigenaren van beide projecten.