Aspiratie Creabitat

Eigenlijk hoeven we niet meer uit te leggen waarom wij deze ontwikkeling mogelijk willen maken; het is inmiddels wel duidelijk dat de huidige manier waarop we samenleven, wonen, werken, produceren en consumeren niet langer volhoudbaar is. Dit wordt treffend geïllustreerd door de studie van Jared Diamond naar de ondergang van oude beschavingen; door aantasting van het milieu, klimaatverandering, snelle bevolkingsgroei en verkeerde politieke beslissingen. 

 

Zonder menselijke verstoring kunnen ecosystemen miljoenen jaren in rijke overvloed gedijen en veerkrachtig blijven in het licht van tegenspoed. Het is duidelijk dat er veel te leren valt van de wijsheid van de natuur over hoe we onszelf moeten organiseren. 

 

Dit is het fundamentele idee dat ten grondslag ligt aan de ecologische beschaving van Creabitat: het gebruik van de eigen ontwerp principes van de natuur om de basis van onze beschaving opnieuw vorm te geven. Het veranderen van het besturingssysteem van onze huidige beschaving naar een systeem dat van nature leidt tot levensbevestigend beleid en praktijken in plaats van ongebreidelde extractie en verwoesting. 

Van ego-systeem - naar ecosysteem. Zo’n ecologische beschaving is namelijk zowel een nieuw als een oud idee. Hoewel het idee van het structureren van de menselijke samenleving op een ecologische basis misschien radicaal lijkt, hebben inheemse volkeren over de hele wereld zich sinds mensenheugenis georganiseerd op levensbevestigende principes. Boeddhistische, taoïstische en andere filosofische en religieuze tradities hebben veel van hun spirituele wijsheid gebaseerd op de erkenning van de diepe onderlinge verbondenheid van alle dingen. En in de moderne tijd is een rode draad die progressieve beweging over de hele wereld verbindt, de toewijding aan een samenleving die werkt voor de bloei van het leven, in plaats van ertegen. 

 

We moeten een nieuw tijdperk voor de mensheid smeden, een transformatie in de manier waarop we de wereld begrijpen en een bijbehorende revolutie in onze waarden, doelen en collectief gedrag. Kortom, de basis van onze mondiale beschaving veranderen om te kunnen blijven voorzien in basisbehoeften.

Schaal

Wat Creabitat onderscheidend maakt is de focus op schaal. Er zijn genoeg pilots, initiatieven, prototypes. Geen land heeft er meer van dan Nederland. Het is nu tijd om door te pakken, te verbinden, te leren, op te schalen en het tij te keren.

Dus is onze ambitie minstens 10 x een creabitat Locatie. Oftewel 1000 hectare nieuwe natuur, 750 hectare generatieve landbouw, etcetera...

We vertrekken vanuit Brabant en staan open voor initiatieven uit andere provincies.

Dat doet Creabitat door:

- geen consessies te doen op waarden;

- bij iedere stap opschaling in gedachten te houden    en mee te nemen in het design

- te verbinden met andere al bestaande initiatieven 

- veelvuldig te delen over bevindingen;

- te werken met 0.8 principe - oftewel blijvend verbeteren.

- te streven naar zoveel mogelijk 4.0 praktijken:

Van ego- naar ecosysteem,                                                                  de reis naar 4.0 samengevat in organisatievormen 

Je zou Creabitat als een Innovatie Lab kunnen beschouwen. Want we leren en werken parallel aan elkaar. We profileren ons niet als zodanig omdat de focus op hele concrete en grootschalige  realisatie ligt waarbij we gaandeweg leren, in die volgorde! The time is now!

1.0 : Organiseren rond gecentraliseerde macht: de staat (één sector, gecentraliseerde staat)
2.0 : Organiseren rond concurrentie: staat + markt (twee sectoren, gedecentraliseerde markten)
3.0 : Organiseren rond speciale belangengroepen: staat + markt + NGO's (drie sectoren, conflicterend)
4.0 : Organiseren rond de commons (drie sectoren, co-creërend)De economische logica van elke eerdere fase blijft bestaan in de latere fasen, maar wordt afgezwakt door een nieuwe meta-context die bepaald wordt door aanwezige 2.0, 3.0, en soms 4.0 praktijken.