Community 

 

 

Stap 0: de verkenning (per locatie) naar:  Wat is hier mogelijk en wie geven er om?

 

‘Mogelijk’ refereert aan fysieke aspecten als bodem- en waterkwaliteit, maar even belangrijk is de sociale component. De ‘social soil’.Wat is er al aan netwerk, waar zijn eerder al zaadjes geland en ontkiemd. Daar zit namelijk de potentie. Die kan gaan over een al bestaande community, Of over een boer die bereid is om te kantelen met bedrijfsvoering  en in Creabitat te stappen, die waarschijnlijk al verankerd is in de lokale gemeenschap en dus over het netwerk beschikt met daarin de potentie om te groeien. 

 

Crebitat stampen we niet uit de grond middels een projectplan. Het is een uitermate zorgvuldig proces waarin ook de mogelijkheden rondom community creatie het tempo bepalen. Hoe rijper de sociale bodem hoe sneller het proces. En uiteindelijk telt het volgende:

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.

Margaret Mead

Community building na Stap 0

  1. Werven (of 'vinden') van de groep koplopers / kartrekkers;
  2. Ontmoeten; kennismaken, wie ben je, waar kom je vandaan, waar hoop je op binnen creabitat?
  3. Onderzoeken: wat gemeenschappelijk en wat individueel regelen;
  4. Regelen: hoe gemeenschappelijke taken + verantwoordelijkheden regelen
  5. Doen: leef het leven en bouw  de community verder uit.