Bodem en Water

In het realisatie proces van Creabitat spelen Bodem en water een cruciale rol. Samen vormen ze letterlijk;ijk en figuurlijk namelijk het fundament.

Hoe ziet de fysieke Creabitat omgeving eruit?

 1. Schone lucht
 2. Schone bodem
 3. Schoon water 

 

Welke stappen zijn nodig voor bodem en water bij een locatiekeuze?

 1. lagen- en occupatieonderzoek
  1. Historische bodem- en waterkaarten voor bodemsoorten en oude waterlichamen
  2. Cultuurhistorisch onderzoek (inclusief landschapstypen)
  3. Geomorfologisch
 2. Veldonderzoek en analyses
  1. Flora- fauna
  2. Archeologisch onderzoek
  3. Bodemonderzoek op verontreiniging inclusief sonderingen
 3. Hydrologische onderzoeken
  1. Waterbalans, inclusief grondwater (zie laatste convenant). Uitgangspunt: gesloten op jaarniveau: gebruik van natuur, landbouw en woningen. Aanvoer: jaarlijkse neerslag (800 mm)
  2. Berekening T100 wateroverlast en droogte (grondwater)
 4. Afvalwater- en drinkwaterplan
  1. Visie en uitgangspunten: sluiten van kringlopen. Regeneratief en oogsten van drinkwater? 
  2. Voorwaarden voor overige voorzieningen: energie en infrastructuur
 5. Klimaatadaptatie: relatie met bestaande klimaatstresstesten: hittestress, droogte, wateroverlast.