Aanpak & Proces

Verander model Theory U

In het creatieproces van Creabitat hanteren we de principes en aanpak van Theory U. Theory U is meer dan een theorie. Het is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam.

Met Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. 

Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden.

Vier sporen 

In actie komen klinkt goed, maar wie doet wat? Zeer veel partijen zijn betrokken, van overheden tot uitvoeringsorganisaties. In deze keten heeft ieder zijn rol, maar wie is verantwoordelijk voor het geheel? Een eendimensionale oplossing van dit probleem is er niet en belangen zijn (schijnbaar) tegengesteld. Terwijl iedereen wel baat heeft bij een gezonde samenleving en vitale gemeenschap. Samenwerken aan een systeemoplossing is dus noodzakelijk.


Door het U proces toe te passen willen we op het diepste niveau veranderen; regeneratief! Voor de komende tijd is het belangrijk de balans te vinden tussen snel concrete resultaten willen boeken, versus de tijd nemen om samen goed te doorleven wat er allemaal speelt om zo de juiste interventies te plegen. Alle sporen zijn even belangrijk: het is niet òf-òf, maar èn- èn. Concreet betekent dat eigenlijk vooral doorgaan met wal staat en is bedacht en deze beweging aan te wenden om de aanpak te stretchen naar spoor 3 en 4; op naar 'gebiedsontwikkeling 4.0'.