Ecosysteem Ontwikkeling 4.0

 

Nieuwe Leefgebieden met focus op regeneratie;

Lokale oplossingen voor globale problemen

Creabitat realiseert nieuwe leefgebieden waarin de kracht van de community centraal staat.  Je zou het nieuwe dorpen kunnen noemen, of leefgemeenschappen. Maar het kunnen ook prima wijken zijn die tegen bestaande bebouwing aanliggen. Of zelfs (deels) binnen bestaande wijken. Kern is dat we locaties creëren waar in harmonie met de natuur samen geleefd, gewerkt en geboerd wordt. Dit vanuit de overtuiging dat mensen zich van nature met elkaar verbinden. Dat mensen graag zorgen voor wat ze gecreëerd hebben en waarover ze eigenaarschap ervaren. 

Ecosysteem Ontwikkeling '4.0'

In de realisatie van Creabitat werken we over sectoren en specialismen heen. We verknopen uitdagingen rond bijvoorbeeld wonen, zorg en welzijn met die rond de landbouw- en energietransitie. Creabitat maakt daarmee het  gebiedsgericht werken aan de diverse duurzaamheidvraagstukken concreet en integraal

We beogen verregaande systeemverandering; een nieuw en generatief ecosysteem. Oftewel; gebiedsontwikkeling 4.0, van ego- naar ecosystemen. In onderstaand schema wordt dit verder uitgewerkt  (bron www.presencing.org). We onderscheiden in deze matrix 6 sectoren die op systeemniveau aan elkaar verbonden zijn en in Creabitat werken we via deze sectoren aan de zogenaamde transitie naar '4.0'.

Bron: Otto Scharmer