Nieuwe Regeneratieve Leefgebieden

 

Nieuwe Regeneratieve Leefgebieden

Lokale oplossingen voor globale problemen

 

Creabitat creëert meerdere nieuwe leefgebieden  - om te beginnen in Brabant. Deze nieuwe gebieden bieden door hun ontwerp een antwoord op verschillende globale en lokale vraagstukken.  Van de wooncrisis tot en met de stikstof opgave en alles daar tussenin.                      

Je zou deze nieuwe gebieden dorpen kunnen noemen, of leefgemeenschappen. Maar het kunnen ook prima wijken zijn die tegen bestaande bebouwing aanliggen. Of zelfs (deels) binnen bestaande wijken.      Kern is dat we locaties creëren waar in harmonie met de natuur samen geleefd, gewerkt en geboerd wordt. Dit vanuit de overtuiging dat mensen zich van nature graag met elkaar verbinden. Dat mensen willen zorgen voor wat ze gecreëerd hebben en waarover ze eigenaarschap ervaren.

 

Creabitat beschikt over een divers en bekwaam netwerk dat opereert binnen allerlei sectoren en met name deze brede innovatieve expertise bijeen biedt een een integraal concept waarbij simpel gezegd wonen de kern vormt voor oplossingen voor diverse urgente opgaves (transities) zoals onder andere de landbouw- en voedseltransitie, de energietransitie, klimaatadaptatie en het verlies van biodiversiteit.  Want het wonen vindt plaats in hechte gemeenschappen, waar zorg gedragen wordt voor elkaar en voor de toekomst. 

Creabitat verknoopt uitdagingen rond bijvoorbeeld wonen, zorg en welzijn met die rond de landbouw- en energietransitie. Creabitat maakt daarmee het gebiedsgericht werken aan de diverse duurzaamheids-vraagstukken concreet en integraal en bovenal: mogelijk!